Detachering

ECHT! Detachering is gespecialiseerd in het tijdelijk samenbrengen van professionals en de opdrachtgever op ieder vakgebied.

Hoe het werkt

De opdrachtgever van ECHT! is de organisatie die professionals inhuurt. ECHT! wordt in deze situatie de opdrachtgever van de professional. Op deze manier zijn de werkgeversrisico’s voor ECHT!

Het voordeel van detachering is dat u via ons gemakkelijk en snel aan hoogopgeleide professionals kan komen. Deze professionals hebben reeds ervaring opgedaan bij verschillende opdrachtgevers, waardoor ze een snelle start kunnen maken. De professionals komen vaak met nieuwe ideeën en brengen makkelijker veranderingen aan.

Vakgebieden

ECHT! heeft zich toegelegd op uiteenlopende functiegebieden.
De professionals zijn bijvoorbeeld bekwaam op het gebied van ICT, techniek, marcom en financiën. Hierbij valt te denken aan Sales professionals, Marketing specialisten, HR Specialisten, (account)managers, bouwtechnici, elektrotechnici, systeembeheerders, architecten, controllers, en noem maar op.

Deta/vast

ECHT! kan ook zorgdragen voor een tussenvorm van detachering en werving & selectie. De zogenoemde deta/vast constructie.

Bij deze constructie huurt de opdrachtgever een professional in voor 1040 uur, waarna deze inhuurperiode, bij wederzijdse interesse, overgaat op een vast dienstverband. Hierdoor kunnen de opdrachtgever en de professional een betere keuze maken. Deze constructie gaat vaak alleen op voor schoolverlater en professionals die tijdelijk tussen twee opdrachtgevers in zitten.

Waarom onze professionals?

De meest voorkomende redenen om gebruik te maken van professional van ECHT! zijn:

R

Verrijking van specialistische kennis

R

Speciale projecten

R

Vervanging door ziekte

R

Ondersteuning van medewerkers

R

Extra ondersteuning tijdens drukte

R

Mantelzorg