Als Manager van een organisatie wil je je bezig houden met de primaire bedrijfsprocessen en het uitvoeren van de gemaakte strategieën. Onder anderen innovatie, transities en naleving van wet- en regelgeving .

Wij zien dat de huidige markt onderhevig is aan constante wijzigingen. Het vraagt van een organisatie veel om de personele vraag in te vullen aan de veranderende omstandigheden. Door ons te focussen op de opdrachtgevers, haar cultuur en ontwikkelingen vind je de juiste professional op de juiste positie.

Naast de kennis en kunde van de professional moet de persoonlijkheid passen binnen de huidige cultuur of juist in de veranderende cultuur van het bedrijf.
Wil de organisatie een professional die de huidige situatie ondersteunt of moet hij/zij juist voor nieuwe inbreng zorgen, zoals energie, enthousiasme en passie.

De huidige generatie vindt het vinden van de juiste werkgever steeds belangrijker worden.
Wat is de cultuur, zit er groei in de functie, mag ik opleidingen doen, mag ik vanuit huis werken etc..

De opdrachtgever moet in de huidige, overspannen kandidatenmarkt zichzelf opnieuw afvragen of de juiste medewerkers op de juiste positie zitten.
Wie zijn onze talenten en hoe kunnen wij deze behouden.
Hoe haal ik nieuwe talenten binnen en wat verwacht ik dan van ze.

Allemaal vragen die zeer legitiem zijn.

Voordat er naar een nieuwe medewerker wordt gezocht zijn dit vragen waarop een duidelijk antwoord moet komen.

ECHT! Connecting Professionals vindt het belangrijk de opdrachtgever en de professional op een professionele wijze bij elkaar te brengen.

Wil je als opdrachtgever of professional het gesprek hierover aangaan, neem dan contact met ons op 036-8456759 of info@echt-cp.nl.

Wij nemen graag de tijd voor een persoonlijk gesprek.